Atua

De Wikipedia

O te Atua to tatou Metua i te Ao ra. E mau tamarii tatou Na’na. E tino i‘o To’na e te ivi o tei faahanahanahia e o tei maitai roa. Ua here oia ia tatou. E oto Oia ia mauiui tatou e e oaoa ia rave tatou i te maitai. Te hinaaro nei Oia ia aparau ia tatou, e e nehenehe tatou e aparau Ia’na na roto i te pure papû mau.

Ua heheu te Metua i te ao ra i ta’na evanelia i roto i te mau tau tuuraa evanelia tata‘itahi[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

Te hoê rave‘a faufaa roa no to te Atua faaiteraa i To’na here no tatou e mea na roto ïa i te piiraa i te mau peropheta, o tei mau i te autahu‘araa—te mana i horo‘ahia i te taata no te ohiparaa i roto i te i‘oa o te Atua no te ora o Ta’na mau tamarii. Ua haapiihia te mau peropheta i te evanelia a Iesu Mesia na roto i te heheuraa. E na ratou ïa e haapii atu i te evanelia ia vetahi ê ma te faaite papû e o Iesu Mesia te Faaora e te Ora. E itehia te mau haapiiraa a te mau peropheta i roto i te mau buka mo‘a e parauhia te mau papa‘iraa mo‘a.