Aller au contenu

Fa’ari’ira’a

De Wikipedia

’Ia ora na i te Vitipetia, te puta parau pa’ari ti’amā

’Ia ora na, mānava, ’a tomo mai. ’A patu ana’e tātou teie māhora mā’ohi na roto tō tātou ihoa reo.

E fānauhia te tā’āto’ara’a o te ta’ata tupu ma te ti’amā ’e te ti’amāra’a ’aifāito. ’Ua ’ī te mana’o pa’ari ’e i te mānava ’e mā te ’ā’au taea’e ’oia tā rātou ha’a i rotopū ia rātou iho, e ti’a ai.

’E 1 222 ’api nā roto i te reo Tahiti.

Vitipetia reo ’ē