Aller au contenu

Buddha

De Wikipedia
Buddha (Gotama)

Fanauhia i te matahiti 563 hou te Mesia i te hoê taata faatere no te fenua Initia i Nepal. Ua oto i te mauiui rahi e faaati ra ia’na. Ua faaru‘e ê i te aora‘i nehenehe o to’na metua tane, ua vaiiho i te ao nei, e ua ora i roto i te veve. Na roto i te imiraa i te maramarama, ua iteahia ia’na te mea o ta’na i pii e « te e‘a o te faaoraraa ». Ua parau e, e rae‘ahia ia’na Nirvana, te hoê faito o te haamo‘eraa i te atu‘aturaa, i te mauiui e aore râ, i te huru i rapae mai. Ua riro ei orometua no te hoê amuiraa no te mau monahi [moine].