Aller au contenu

Confucius

De Wikipedia
Confucius

Fanauhia i te matahiti 551 hou te Mesia. Ua riro ei tamarii overe i to’na tamariirii-raa. E oremetua tuiroo matamua no te fenua Tinitō. E taata feruri rahi i te pae morare e i te pae sotiare no te fenua Tinitō. Ua parau rii noa no ni‘a i te mau taata varua e aore râ, i te mau mana hanahana. Ua ti‘aturi e, ua faataa to te ra‘i i te hoê misioni mo‘a na’na ei taata faahiahia no te maitai e no te parau-ti‘a.