Reo Tahiti

De Wikipedia

Te reo ’ia e paraparauhia nei i ni’a i te motu nō Tahiti. Nō te mea ho’i ’ua riro teie motu ʻei pū mātāmua nō te mau taʻa motu o Pōrīnetia farāni, e pūʻohu-noa-hia ia te mau reo to’opae a te mau ta’a motu i roto i teie pātete "reo Mā’ohi".

Te tanora’a mau e au ’ia fa’ata’ahia te reo Tahiti, te reo ’Enana, te reo Pa’umotu, te reo Ma’areva ’e te reo Tuha’a pae.

Te pī ’āpā[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

F, H, M, N, P, R, T, V, ’
A, E, I, O, U

F, H, M, N, P, R, T, V, ’
A, E, I, O, U