Faufaa Tahito

De Wikipedia
Aller à : arata’i, haere

E heheu afaro mai te Metua i te Ao ra i Ta’na evanelia na roto i te mau peropheta mai ia Noa, Aberahama, e Mose.