Jared Fogle

De Wikipedia

Jared Fogle ka waha ʻōlelo no Subway.