Aller au contenu

John Wycliffe

De Wikipedia
John Wycliffe

Fanauhia i te 14raa o te tenetere i Peretāne. Piahi ite i te parau a te Atua no te fare haapii tuatoru no Oxford. Ua haapii oia e, aita te Ekalesia Katorika i mau i te mau taviri no te autahu‘araa, e e ere te Euhari Mo‘a (e aore râ, te oro‘a) i te tino o te Mesia, e eita e ti‘a i te Ekalesia ia faaohipa i te mana politita i ni‘a i te mau taata. Ua iriti i te Bibilia i roto i te reo Peretane. Ua pohe i te 31 no ditema 1384.