Te Evanelia a Ioane Ra

De Wikipedia
  1. Ivai na te Logo i te matamua ra, i te Atua ra hoy te Logo, e o te Atua hoy te Logo.
  2. I te Atua ra hoy oia i te matamua ra.
  3. Na ’na i hamani te mau mea ntoa nei, aore roa e, e ere oia i te hoê mea i amaina.
  4. Tei roto ia ’na te ora, e taua ora r ato te taata ïa maramarama.
  5. I anaana mai na te maramarama i te pouri, nita râ te pouri, aita râ te pouri i farii atu.
  6. I tonohia mai te hoê taata mao ô mni i te Atua ra, o Ioane te i‘oa.
  7. I haere mai taua taata ra ei ite, e fíate i taua maramarama ru, ia faaro te taata atoa ia ’na.
  8. E ere râ oia iho i taua maramarama ra, i haere mai râ e faaita i taua maramarama ra.
  9. Oia te maramarama mau, o te haamaramarama mai i te taata atoa i to ’na aérea mai i te ao nei.