Te Evanelia a Ioane Ra

De Wikipedia
  1. I vai na te Logo i te matamua ra, i te Atua ra hoi te Logo, e o te Atua hoi te Logo.
  2. I te Atua ra hoi oia i te matamua ra.
  3. Na ’na i hamani i te mau mea atoa nei, aore roa e, e ere oia i te hoê mea i anoi hia.
  4. Tei roto ia ’na te ora, e taua ora rà to te taata ïa maramarama.
  5. I anaana mai na te maramarama i te pouri, aita râ te pouri i farii atu.
  6. I tonohia mai te hoê taata mai ô mai i te Atua ra, o Ioane te i‘oa.
  7. I haere mai taua taata ra ei ite, e faaite i taua maramarama ra, ia faaroo te taata atoa ia ’na.
  8. E ere râ oia iho i taua maramarama ra, i haere mai râ e faatia i taua maramarama ra.
  9. Oia te maramarama mau, o te haamaramarama mai i te taata atoa i to’na haerea mai i te ao nei.