Aller au contenu

Te Varua Maitai

De Wikipedia

Te huru o te Varua Maitai[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

Te Varua Maitai o oia te melo toru o te Atuaraa. E varua Oia aita To’na e tino ‘i‘o e te ivi. O Oia te Faaa‘o, o ta te Faaora i fafau e e haapii Oia i Ta’na mau p¥p¥ i te mau mea’toa e e faaite faahou mai ho‘i ia ratou i te mau parau atoa Ta’na i parau mai ia ratou ra.

Te mana o te Varua Maitai[fa’ahuru ’ē | modifier le wikicode]

Te haapapûraa o ta te feia imi aau tae e farii hou te bapetizoraa e tae mai ïa na roto i te mana o te Varua Maitai». E horo‘a te reira i te hoê iteraa papû no Iesu Mesia e no ta’na ohipa e no te ohipa a ta’na mau tavini i ni‘a i te fenua nei. E faaite papû te Varua Maitai i te parau mau. E ite te mau taata atoa e e parau mau te Buka a Moromona na roto i te mana o te Varua Maitai. « E na roto i te mana o te Varua Maitai e ite ai outou i te parau mau i te mau mea atoa ra».[1]

  1. (Moroni 10:5).