William Tyndale

De Wikipedia
William Tyndale

Fanauhia i Wales i te matahiti 1494. Ua haere i te Fare Haapiiraa no Oxford e Cambridge. Ua iriti i te Faufaa Apî i roto i te reo Peretane. Ua faati‘a i te feia riirii ia tai‘o i te mau papa‘iraa mo‘a no te faaite i te mau parau haapiiraa hape e te mau peu viivii a te feia faatere. Ua haapohehia oia i te 6 no atopa 1536.