Aller au contenu

Adamu

De Wikipedia
Adamu

Ua heheu te Atua i te evanelia a Iesu Mesia ia Adamu e ua horo‘a ia’na te mana no te autahu‘araa. O Adamu ïa te peropheta matamua i ni‘a i te fenua nei. Na roto i te heheuraa, ua haapii Adamu i te fetiiraa o te taata nei e te Atua te Metua, Ta’na Tamaiti o Iesu Mesia, e te Varua Maitai ; i te taraehara e te ti‘a-faahou-raa o Iesu Mesia ; e i te mau parau tumu matamua e te mau oro‘a o te evanelia. Ua haapii Adamu e o Eva i ta raua mau tamarii i teie mau parau-mau e ua faaitoito ia ratou ia faatupu i te faaroo e ia ora i te evanelia noa’tu te huru o to ratou oraraa. Ua peehia mai Adamu e te tahi atu mau peropheta, i te mau tau râ i muri mai, aita te huaai a Adamu i farii i te evanelia e ua topa i roto i te taivaraa, na roto i to ratou ma’itiraa i te haapa‘o-ore.