Aller au contenu

John Calvin

De Wikipedia
John Calvin

Fanauhia i te 10 no tiurai 1509 i Farani. Ua haere i te haapiiraa i Paris ia riro ei orometua. E taata faatere no te orureraa ia faati‘a-faahou-hia te Ekalesia Katorika. I te roaraa o to’na oraraa, ua noho oia i te fenua Tuete. Ua haapii oia e, e mea faufau te huru o te taata nei e e mea na roto i te maitai o te Atua te taata nei e faaorahia’i. Ua papa‘i e rave rahi mau tatararaa no ni‘a i te Bibilia. Ua pohe i te 27 no Me 1564.